Wat vertaal ik?

Juridisch
Nagenoeg alle juridische teksten, vooral civiel recht, maar ook familierecht en strafrecht.

Zakelijk
Zakelijke en financiële documenten

Algemeen

Teksten van meer algemene aard 

Opdrachtgevers schakelen mij vaak in bij de vertaling van:

overeenkomsten:

·       aandeelhoudersovereenkomst

·       arbeidsovereenkomst

·       beëindigingsovereenkomst

·       franchiseovereenkomst

·       huurovereenkomst

·       intentieovereenkomst

·       koopovereenkomst

·       leningsovereenkomst

·       licentieovereenkomst

OR-documenten

Notariële akten

·       van oprichting BV, NV, stichting, vereniging

·       huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, verklaringen van erfrecht, testamenten

·       volmachten

algemene voorwaarden

jaarverslag

pensioendocumenten

vonnissen

wetsteksten

statuten

personeelshandboeken

gedragscodes

dagvaardingen

De bovenstaande opsomming is niet volledig.
Neem gerust contact op om uw opdracht te bespreken.