Algemeen

Teksten van meer algemene aard.

Opdrachtgevers schakelen mij vaak in bij de vertaling van:

overeenkomsten:

 • aandeelhoudersovereenkomst
 • arbeidsovereenkomst
 • beëindigingsovereenkomst
 • franchiseovereenkomst
 • huurovereenkomst
 • intentieovereenkomst
 • koopovereenkomst
 • leningsovereenkomst
 • licentieovereenkomst

OR-documenten

Notariële akten

 • van oprichting BV, NV, stichting, vereniging
 • huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, verklaringen van erfrecht, testamenten
 • volmachten
 • algemene voorwaarden
 • jaarverslag
 • pensioendocumenten
 • vonnissen
 • wetsteksten
 • statuten
 • personeelshandboeken
 • gedragscodes
 • dagvaardingen

De bovenstaande opsomming is niet volledig. Neem gerust contact op om uw opdracht te bespreken.