Beëdigde vertalingen

Voor officiële doeleinden is soms een beëdigde vertaling vereist.
Een beëdigd vertaler, ook registervertaler, genoemd voldoet aan de opleidings- en professionaliteitseisen van de overheid en is ingeschreven in het register van het Bureau WBTV  https://www.bureauwbtv.nl/ 

Permanente educatie is voor de beëdigd vertaler verplicht. U kunt bij mij terecht voor beëdigde vertalingen in de volgende taalcombinaties:

Engels > Nederlands

Nederlands > Engels

Portugees > Nederlands

Portugees > Engels